DEBATA Z PREZYDENTEM
09.09.2017

Fotorelacja z przekazania petycji osob pokrzywdzonych przez Wymiar Sprawiedliwości do Prezydentowi RP Andrzeja Dudy za pośrednictwem Kierownictwa Biura Dialogu i Korespondencji.

9 września 2017 roku o godzinie 13:00 przekazaliśmy petycje do
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Rozmowy z pracownikami Biura Dialogu i Korespondencji trwały 1.5 h. Obiecano nam, że petycje zostaną przedłożone Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, a odpowiedz na petycje
zostanie przekazana nam niezwłocznie. Mamy nadzieję, że z petycjami zapozna
się również Prezydent RP Andrzej Duda.
Na Zdjęciu /od lewej/: Waldemar Deska, Anna Orzechowska, Włodzimierz Knurowski, Antoni Gut, Przemysław Rup,
Dyrektor Biura Dialogu I korespondencji Pani Grażyna Wereszczyńska

FOTO RELACJA DEBATY Z PREZYDENTEM
09.09.2017


WYBORY PARLAMENTARNE 2015

W imieniu Ruchu Społecznego ku Praworządności i Sprawiedliwości
Gratuluję PIS-owi. Gratuluję Polsce. Chciałbym wyrazić nadzieję: to
koniec krętactw! Koniec bezprawia … także w Wymiarze Sprawiedliwości.
Ale chciałbym dodać: dotychczasowe rządy deprawowały. Wszyscy zostaliśmy
zdeprawowani! PIS również. Najpilniejszym zadaniem dla Polski jest uzdrowienie Wymiaru Sprawiedliwości. To teraz najważniejsze! My
mamy receptę rewelacyjną, niestandardową i prostą. Przywróci
najbardziej pożądane zasady: prawdy, logiki, dobra wszystkich, właściwej
hierarchii, właściwego języka oraz tysiące innych … wartości.Prosimy Prawo i Sprawiedliwość: wnieście ten pakiet do Sejmu jak najszybciej, niech prace legislacyjne już się rozpoczną.Praworządność
i Sprawiedliwość trzeba przywrócić natychmiast. Uczyńmy, aby Wymiar
Sprawiedliwości nie zdążył już wyrządzić Polakom nawet jednej krzywdy,
nawet jednej pomyłki. To spowoduje pozytywną lawinę ku dobru. Przywróci nadzieję i zaufanie.Polska nie może czekać. Sprawiedliwość też nie.
Waldemar Deska

KOMUNIKAT: 11.11.2015 - DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

Z dniem 11 listopada 2015 roku wypowiadamy wojnę stalinowskiej doktrynie prawnej

... ideologii nadal żywej i wywierającej decydujący wpływ na umysły

Sędziów, Prokuratorów, Policjantów, Prawników, Profesorów, Urzędników,

Przedstawicieli Władz ... tym samym na naszą rzeczywistość społeczną,

polityczną, gospodarczą ... rzeczywistość postrzeganą przez Wielu jako

stan bezprawia przekraczający dopuszczalne granice … to stan systemowego

łamania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ponad którą nadal triumfuje Stalinowska doktryna ...

Przewodniczący Ruchu Społecznego ku Praworządności i Sprawiedliwości
Waldemar Deska

KONFERENCJA - działanie wymiaru sprawiedliwości na przykładzie sprawy Jacka Wacha.


KONFERENCJA - działanie wymiaru sprawiedliwości na przykładzie sprawy Jacka Wacha.

Zapraszamy 5 listopada 2015r. przed Ministerstwo
Sprawiedliwości (al. Ujazdowskie 11) na konferencję prasową i spotkanie z
Jackiem Wachem w sprawie tragicznej kondycji wymiaru sprawiedliwości i
potrzeby natychmiastowej naprawy. Jacek Wach został skazany
na dożywocie za zabójstwo Tomasza S. na podstawie sfałszowanej
identyfikacji szczątków znalezionych w 1999r. (zidentyfikowanych jako
Tomasz S.) jak również sfałszowanych i zmanipulownych dowodów winy.
Niewinnie skazany i jego rodzina przez 15 lat walczyli bezskutecznie o
prawdę. Prawie dwa lata temu inny człowiek przyznał się do zabójstwa
Tomasza S. i wskazał miejsce ukrycia jego zwłok. Sąd Najwyższy
21.11.2014r. uchylił Jackowi Wachowi wyrok dożywocia i skierował
sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zdawało się, że prawda w końcu
zatriumfuje. Ale nadzieja na szybkie zakończenie 15-letniego koszmaru
legła w gruzach, kiedy miesiąc temu Sąd Okręgowy w Olsztynie powołując
się na nieistniejące dowody matactwa zastosował areszt tymczasowy w
stosunku do Jacka Wacha. Orzeczenie zastosowania aresztu było niechlubną
kontynuacją metod stosowanych przez wymiar sprawiedliwości 15 lat temu.
Uwzględnienie zażalenia mec. J.Orłowskiego przez Sąd Apelacyjny w
Białymstoku i uchylenie aresztu było zwycięstwem sprawiedliwości.
Ten triumf prawdy daje nadzieję tysiącom pokrzywdzonych przez sądy,
bowiem walczący o swoje prawa, prawdę i poszanowanie prawa są
traktowani jak osobnicy niezrównoważeni psychicznie, pieniacze,
roszczeniowcy, bezzasadnie niezadowoleni z decyzji, osobnicy działający z
niskich pobudek lub nierozgarnięci umysłowo, a ich zarzuty to bezczelne
pomówienia i urojenia, a w najlepszym wypadku subiektywne odczucia
niepoparte badaniami aktowymi sprawy, do których skarżący mają prawo!
Fundamentem efektywnego, nowoczesnego i dobrze rządzonego państwa jest
zdrowy wymiar sprawiedliwości. To od sądów zależy czy państwo jest
skorumpowane czy też nie. To sądy decydują o wszystkich aspektach życia
obywateli. Od sądu zależy, czy oskarżony pójdzie siedzieć czy też nie,
czy w życiu dzieci będą obecni rodzice, dziadkowie i rodzina z obydwu
stron, czy renta lub emerytura zostanie wyliczona sprawiedliwie i da się
z niej wyżyć. To sąd decyduje o zastosowaniu aresztu, o wysłaniu na
badania psychiatryczne, o utracie domu, biznesu i dorobku całego życia, a
często dorobku paru pokoleń. Sąd i sędziowie są literalnie panami naszego życia.

W imieniu Ruchu Społecznego ku Praworządności i Sprawiedliwości Gratuluję PIS-owi. Gratuluję Polsce. Chciałbym wyrazić nadzieję: to koniec krętactw! Koniec bezprawia … także w Wymiarze Sprawiedliwości. Ale chciałbym dodać: dotychczasowe rządy deprawowały. Wszyscy zostaliśmy zdeprawowani! PIS również.

Najpilniejszym zadaniem dla Polski jest uzdrowienie Wymiaru Sprawiedliwości. To teraz najważniejsze!

My mamy receptę rewelacyjną, niestandardową i prostą. Przywróci najbardziej pożądane zasady: prawdy, logiki, dobra wszystkich, właściwej hierarchii, właściwego języka oraz tysiące innych … wartości.

Prosimy Prawo i Sprawiedliwość: wnieście ten pakiet do Sejmu jak najszybciej, niech prace legislacyjne już się rozpoczną.

Praworządność i Sprawiedliwość trzeba przywrócić od razu. Uczyńmy, aby Wymiar Sprawiedliwości nie zdążył już wyrządzić Polakom nawet jednej krzywdy, nawet jednej pomyłki. To spowoduje pozytywną lawinę ku dobru. Przywróci nadzieję i zaufanie.

Polska nie może czekać. Sprawiedliwość też nie.
Waldemar Deska

14.10.2015, godz. 9:30

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie będzie toczył się ponowny proces skazanego za zabójstwo Jacka Wacha
SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE

ROZPRAWA JACKA WACHA III K 68/15

OŚWIADCZENIE JACKA WACHA:

Ruch Społeczny ku Praworządności i
Sprawiedliwości wspiera walkę Jacka Wacha, Grażyny Romanowej oraz
pozostałej rodziny w walce z błędami i bezprawiem organów ścigania i
wymiaru sprawiedliwości. Komunikat prokuratury olsztyńskiej z 17
sierpnia 2014r. o znalezieniu ciała Tomasza S. i przyznania się Wiesława
S. do jego zabójstwa odbił się szerokim echem w mediach. Od 14 lat karę dożywocia za zabójstwo tego samego Tomasza S.,odbywał Jacek Wach. Skazano niewinnego człowieka!
Konsternację, oburzenie i niedowierzanie wzbudzał fakt, iż 15 lat temu
ciało zostało zidentyfikowane jako Tomasz S. na podstawie opinii
naukowych - patomorfologa, genetyków i opinii antropologicznych. Po
niemal 2 latach od znalezienia „drugiego ciała” Tomasza S. i niemal roku
od uchylenia przez Sąd Najwyższy wyroku dożywotniego więzienia Jackowi
Wachowi, 14 października 2015r. rusza ponowny proces Jacka Wacha w
Sądzie Okręgowym w Olsztynie. 1 października Wach zakończył
odbywanie łącznej kary 15 lat za inne przestępstwa, za które został
skazany po otrzymaniu dożywocia za zabójstwo. Miał wyjść na wolność.
30 września Sąd Okręgowy w Olsztynie z urzędu i na wniosek prokuratury
rozpatrzył kwestię tymczasowego aresztowania podejrzanego i zastosował
areszt tymczasowy do 15 stycznia 2006r. Ta sama prokuratura, która
oskarżała Jacka Wacha 13 at temu, teraz na podstawie „notatki służbowej”
argumentowała, że Jacek Wach „planuje” ucieczkę do siostry do Kanady.
Sędzia Olgierd Dąbrowski – Zagański zastosowanie aresztu tymczasowego
uzasadnił wolą udaremnienia podejrzanemu wpływania na zmianę zeznań
świadków, bowiem w „poprzednim procesie były przypadki niewyjaśnionych
zmian zeznań”. Jacek Wach argument ten uważa za absurdalny. Sąd
Okrągowy w Suwałkach rozstrzygnął wszystkie przypadki zmiany zeznań
przez świadków wymienionych z nazwiska przez Sędziego
Dąbrowskiego-Zagańskiego i nie miał żadnych podejrzeń, iż Jacek Wach
wpływał na te zmiany. Były to przypadki, w których świadkowie
odwoływali wcześniejsze zeznania, które składali pod „przymusem”.
Wszystkie wspomniane zmiany miały wynikać z faktu, iż podczas śledztwa
tak prokuratorzy jak i policjanci różnymi sposobami wymuszali na
świadkach zeznania „potwierdzające” tezę, iż podejrzani porwali,
przetrzymywali i zabili Tomasza S. Dzisiaj Jacek Wach przebywający w
areszcie tymczasowym obawia się, iż rozpoczynający się 14.10 proces przed sądem w Olsztynie, będzie powtórką procesu z przed 13 lat. Ruch ku Praworządności i Sprawiedliwości wyraża podobne obawy.

Z poważaniem
Grażyna Romanowa, Anna Orzechowska, Waldemar Deska

!!!! JACEK WACH W ARESZCIE !!!!
Sąd: Jacek Wach w areszcie do połowy stycznia

!!!! WYDARZENIE ODWOŁANE !!!!

Ruch Społeczny ku Praworządności i Sprawiedliwości
odwołuje wydarzenie zaplanowane na 5.10.2015 pod Pałacem Prezydenckim.
Przepraszamy gorąco wszystkich. W związku z niespodziewanym
aresztowaniem Jacka Wacha postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie
30.09.2015, szokiem i chorobą głównych organizatorów wydarzenie nie może się odbyć. Jeszcze raz przepraszamy.
Wczoraj spodziewaliśmy się wypuszczenia z więzienia człowieka niesłusznieskazanego, człowieka, który przesiedział 12 lat w więzieniu.

Zwolnienie
miało nastąpić na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego, niestety jak
zwykle zwyciężyło bezprawie.

Okazało się że Jacek Wach został zatrzymany
w więzieniu na podstawie wniosku prokuratorskiego - podstawy prawnej
nie poznaliśmy, Sąd odmówił tej informacji obrońcy oraz rodzinie Jacka.

Nasz
Ruch Społeczny ku Praworządności i Sprawiedliwości nie zajmuje sie
osądzaniem, nie chcemy zastępować Sądu.

Zajmujemy się walką z bezprawiem
w Wymiarze Sprawiedliwości i podjęliśmy próbę naprawienia bezprawia
tego stanu.

W tym przypadku, bezprawie ponownie zwyciężyło.

Fotorelacja z przekazania listu otwartego Prezydentowi RP za pośrednictwem Kierownictwa Biura Inicjatyw Społecznych.

7 września 2015 roku o godzinie 12:00 przekazaliśmy list otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Rozmowy z pracownikami Biura Inicjatyw Społecznych trwały około 20 minut. Obiecano nam, że list zostanie przedłożony Ministrowi Wojciechowi Kolarskiemu, a odpowiedz na pismo zostanie przekazana nam niezwłocznie. Mamy nadzieję, że z pismem zapozna się również Prezydent RP Andrzej Duda.