O Ruchu...

Ruch Społeczny ku Praworządność i Sprawiedliwość stawia sobie za cel uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości i odbudowanie zaufania obywateli do Państwa poprzez wyeliminowanie bezprawia.

Niemal wszystkie decyzje funkcjonariuszy państwa rażąco łamiące gwarancje konstytucyjne i przepisy innych ustaw wydane przez organy ścigania, komorników, Izby Skarbowe, Izby Celne, ZUS i inne instytucje państwa, znajdują swój finał w sądach powszechnych. To władza sądownicza powinna stać na straży przestrzegania prawa. Niestety zbyt często sędziowie orzekają łamiąc Konstytucję, reguły prawa, zasady logiki, ignorując fakty, stosując kryteria wykreowane dla ochrony korzyści i interesów w/w instytucji i organów państwa lub interesów innych grup czy osób. Bezprawie jest traumatycznym i tragicznym doświadczeniem dziesiątków tysięcy pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości.