O OIK – SnSUPW

Ruch Społeczny Praworządność i Sprawiedliwość chciałby osiągnąć swoje cele za pomocą pakietu trzech ustaw:

Ustawy o Obywatelskim Instytucie Konstytucyjnym:

- Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz
który będzie monitorował zgodność rozstrzygnięć z Wzorcami, przyjmował skargi pokrzywdzonych, będzie je badał i wnosił wnioski o wznawianie postępowań, będzie prowadził działalność naukową, edukacyjną i będzie organizował debaty publiczne …
Ustawy o Wzorcach:

- wyodrębniliśmy 6 Wzorców odpowiadających największym bolączkom wymiaru sprawiedliwości. Chcielibyśmy, aby
uchybienie jednemu spośród 6 Wzorców skutkowało będzie uchyleniem rozstrzygnięcia i obowiązkiem przeprowadzenia postępowania od początku, ponadto skutkowało obowiązkiem przedstawienia wyjaśnienia/uzasadnienia dlaczego uchybiono Wzorcom;

Ustawy o Obywatelskim Trybunale Konstytucyjnym:

- którego zadaniem będzie rozstrzyganie sporów pomiędzy Sądami a Instytutem w zakresie uchybienia Wzorcom.