List do Prezydenta RP w związku z wydarzeniami w Paryżu.