Przemówienie Przewodniczacego Pana Waldemara Deski /Ruch Społeczny ku
Praworządności i sprawiedliowści/ na KONFERENCJI - o działaniu wymiaru sprawiedliwości na przykładzie sprawy Jacka Wacha.

Nazywam się Waldemar Deska, jestem przewodniczącym Ruchu społecznego kuPraworządności i Sprawiedliwości.Przyszliśmy
tu aby na przykładzie Jacka Wacha, skazanego niesłusznie na podstawie
matactw prokuratorów i Sędziów, pokazać bezmiar patologii Wymiaru
Sprawiedliwości. Patologii dokonywanych „w majestacie prawa”,
dokonywanych według reguł stalinowskiej doktryny prawnej. Sędziowie
bezkarnie mataczą w majestacie prawa, umożliwia im to system!!!Chcemy
wskazać na rozwiązanie, nasz pakiet trzech ustaw – wysłaliśmy w tej
sprawie list do Prezydenta już dwa miesiące temu ... Nasza
propozycja musi jak najszybciej trafić do debaty publicznej.
Dziennikarze, zdejmijcie blokadę, przestańcie odwracać wzrok …nawet
jedna zbrodnia więcej obarcza również Wasze sumienia ..."Świat zostanie zniszczony nie przez tych, którzy czynią zło, ale przez tych, którzy patrzą na to zło i nic nie robią"- Albert EinsteinNasze przesłanie kierujemy do, wymienię według ważności:1. społeczeństwa, Polacy nie odwracajcie oczu na krzywdy i bezprawie Wymiaru Sprawiedliwości, nie znacie dnia ani godziny ...2. Prezydenta RP – Panie Prezydencie, proszę zacząć wypełniać Pański podstawowy obowiązek strażnika Konstytucji, najwyższyczas! To zadanie najpilniejsze i najważniejsze dla Polski! To również najwyższy moralny imperatyw! ... Konstytucja RP jest systemowo łamana, wyroki wydawane są według stalinowskiej doktryny prawnej. Panie Prezydencie, już dwa miesiące czekamy na Pana odpowiedź i inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie - czas płynie, patologie rosną. Bierność obciąża sumienia … również Pańskie3. Posłów – Panowie i Panie, podejmijcie inicjatywę ustawodawczą. My mamy gotowe założenia pakietu trzech ustaw - powołajmyInstytut Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz, Trybunał Obywatelski i ustawę o WZORCACH4. mediów – przestańcie blokować i ośmieszać, zdejmijcie cenzurę, ta sprawa musi trafić do debaty publicznej jaknajszybciej;5. posłów PIS – nie bójcie się, nie zamykajcie oczu, wypełnijcie Wasze zadanie wynikające z waszej nazwy;6. posłów antysystemowych – pokażcie, że nie jesteście tacy sami jak wasi poprzednicy, tym razem nie oszukajcie wyborców; WALDEMAR DESKA,