KONGRES SĘDZIÓW

Panie i Panowie
Sędziowie.

Jesteście elitą – od
Waszych wyroków zależy czy będzie sprawiedliwie czy tylko goły
przymus.

Wasze Wyroki mogą być mądre i
sprawiedliwe

gdy oparte są na hierarchii
wartości Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz hierarchii
przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja jest wybitnym aktem
prawnym, najbardziej pro-ludzkim i pro-sprawiedliwym i pro-moralnym -
wyraża najwyższe zdobycze światowych cywilizacji i religii,
przenosi moralność, dobro i sprawiedliwość do przestrzeni
normatywnej.
Jednak Konstytucja nie została
wdrożona i wprowadzona w życie w III RP. Nawet nie została
prawidłowo odczytana. Jest nieznana, niestosowana i systemowo
łamana. Posiadamy na to dowody. Wyroki wydawane z pominięciem
Konstytucji nie mogą być mądre ani sprawiedliwe ...
Odpowiedzialność za ten stan ponoszą przede wszystkim Sędziowie.


Wyroki są złe i niesprawiedliwe

gdy zamiast na Konstytucji RP
oparte są na stalinowskiej doktrynie prawnej – mateczniku
wszystkich totalitarnych ideologii. Że tak jest posiadamy na to
również dowody oraz analizę: czym jest ta doktryna.Naszym zdaniem większość wyroków
jest zła i niesprawiedliwa ponieważ wydawana jest albo z
pominięciem przepisów Konstytucji (dowody posiadamy) albo na
podstawie stalinowskiej doktryny ... jest to systemowe
bezprawie. Jedną z jego głównych cech
jest ślepota – ślepota na niezbite dowody, prawdę oraz logikę.
Opisujemy to we WZORCACH, szczególnie w WZORCU 6.Wymiar
Sprawiedliwości wymaga gruntownego uzdrowienia ze względu na
systemowe bezprawie.
Analizę systemowego bezprawia
oraz stalinowskiej doktryny
posiadamy. Posiadamy też receptę na uzdrowienie.Nie chcemy, żeby wyroki były
niesprawiedliwe, złe, realizowane według stalinowskiej doktryny.
Nie chcemy aby ponad sprawiedliwością realizowane były interesy
grup nacisku lub grup politycznych a Wymiar Sprawiedliwości był
narzędziem dla tych grup - narzędziem przymusu i manipulacji
prawnych zamiast narzędziem sprawiedliwości.


Nie chcemy aby Sędziowie byli zależni
od kogokolwiek i czegokolwiek oprócz Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zgodnego z Konstytucją prawa.

Kryzys konstytucyjny taktujemy jako
nadzieję na uzdrowienie poważnej choroby Wymiaru Sprawiedliwości:


przeciwstawiamy się postawie
PIS-u, którą postrzegamy jako próbę politycznego
podporządkowania Sędziów.
Z niepokojem patrzymy
na część decyzji Prezydenta. Uważamy, że odmowa nominacji nie
powinna wynikać w powodów politycznych lecz np. z braku
nieposzlakowanej opinii, z tego czy wcześniej Sędzia nie
sprzeniewierzał się wartościom oraz hierarchii Konstytucji
Rzeczpospolitej (co jest powszechną praktyką wielu Sędziów np.
Prezesa NSA Romana Hausera w którego sprawie pisaliśmy do
Prezydenta. Niestety potraktowani zostaliśmy jak powietrze -
ślepota jest istotną cechą systemowego bezprawia.)


Niepokoi nas postawa Sędziów TK – również wielokrotnie
sprzeniewierzających się Konstytucji RP, rażąco artykułowi 8 -
np. zawłaszczanie monopolu na rozstrzygnięcia konstytucyjne.Uzasadnienie
i dowody posiadamy.W sporze o Trybunał Konstytucyjny nie
popieramy żadnej ze stron: ani formacji schodzącej, ani
wstępującej, ani Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Naszym
zdaniem wszyscy petryfikują i będą petryfikować stan systemowego
bezprawia według zasady: nie jest ważna racja, prawda ani
logika, ważne jest to co „My” zawyrokujemy. Zasadą nadrzędną
powinna być Konstytucja a nie polityka lub taktyczne przepychanki.
Cierpi na tym sprawiedliwość i praworządność. Polityka nie
może być nadrzędna wobec dobra, moralności i sprawiedliwości.
Uzasadnienie posiadamy.


Martwi nas postawa mediów – relacje,
wywiady i dysputy, których efektem jest dalsze pogłębianie
nierozumienia Konstytucji co skutkuje umacnianiem się stalinowskiej
doktryny w kulturze III RP. Im mniej Konstytucji tym więcej
stalinowskiej doktryny!


Martwi nas powszechna nieznajomość i
nierozumienie przez Polaków Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej –
to też efekt i cel stalinowskiej doktryny
stan rażąco sprzeczny z art. 8 KRP. Uzasadnienie i dowody
posiadamy.
Nasz Ruch Społeczny chce traktować
kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego jako szansę ... na
poprawę. Na początek przynajmniej na wyeliminowanie praktyki
odwracania wzroku od źródłowych problemów oraz niezbitych dowodów
- rażących cech systemowego bezprawia. Posiadamy dowody na
taką postawę Sędziów i polityków. Apelujemy więc o odważne i
uczciwe spojrzenie na własne postawy - źródło systemowego
bezprawia.Systemowe bezprawie wymusza określoną
postawę Sędziów ale to przecież ta postawa tworzy systemowe
bezprawie – to nie musi być zamknięte koło. Zauważmy, w każdym
takim przypadku mamy do czynienia z ignorowaniem Konstytucji
Rzeczypospolitej – czyli z Jej łamaniem. Wystarczy odstąpić od
tej praktyki ... wystarczy prawidłowo odczytać Konstytucję i
zastosować w praktyce jej przepisy zgodnie z art. 8. … do czego
nie potrzeba reform – wystarczy przestać łamać Najwyższe Prawo.


W sytuacji powszechnego,
notorycznego i systemowego bezprawia nikt nie przedstawił i nie
przedstawi dobrego rozwiązania – bo takiego nie ma. Nie
ma, gdyż każda dobra inicjatywa zostanie natychmiast wykrzywiona,
zdeformowana, zakłamana i rozkradziona przez systemowe bezprawie.
Najpierw trzeba je zlikwidować. Zdać sobie sprawę czym ono
jest oraz czym jest stalinowska doktryna prawna i wyeliminować
je. Chcemy przedstawić analizę oraz sposób na ich eliminację.Apelujemy o otworzenie oczu na
niezbite dowody i przyjęcie do wiadomości naszej analizy oraz
recepty napisanej z perspektywy setek tysięcy pokrzywdzonych przez
bezprawie w Wymiarze Sprawiedliwości.Korzystając z okazji jaką jest
Kongres chcielibyśmy przedstawić ją Sędziom. A także opinii
publicznej. Zwracamy się do mediów w tej sprawie. Chcemy
przedstawić analizę największych bolączek Wymiaru
Sprawiedliwości.


Usystematyzowaliśmy je w 6 WZORCACH -
od nazwy naszego projektu ustawy.WZORCE charakteryzują SYSTEMOWE
BEZPRAWIE – są to najpowszechniej łamane przez Sędziów
obowiązki nałożone na nich przez prawo. Każde niedopełnienie
takiego obowiązku powoduje zafałszowanie analizy a w konsekwencji
zafałszowanie wyroku - Wyroki stają się błędne złe i
niesprawiedliwe. Obecny stan oraz praktyka stwarza atmosferę
przyzwolenia na takie akty - nie daje możliwości odwrócenia złego
wyroku wydanego z uchybieniem wobec WZORCA - niezbite dowody to za
mało a zafałszowane wyroki są niepodważalne i nieodwracalne.
Posiadamy na to dowody;
WZORCE to również mechanizm
kontroli i korekty błędów zapożyczony z praktyk inżynierii
stosowanej … to prosty, łatwy i niewymagający mechanizm kontroli
prawidłowości Wyroku - Wyroki, podobnie jak dowody i obliczenia z
dziedziny nauk ścisłych powinny zawierać mechanizm kontrolny oraz
dowód poprawności.


Podkreślmy: to prosty i łatwy
mechanizm i co najważniejsze: ten mechanizm już wynika z obowiązków
nałożonych na Sędziów przez prawo – niestety powszechnie
łamanych. Ten mechanizm dotyczy wszystkich, nie tylko prawników
lecz nigdzie oprócz wyalienowanego świata prawnego nie jest tak
bardzo pomijany.
Powyższe wymaga przedstawienia
definicji m/innymi takich terminów jak: stalinowska doktryna prawna,
systemowe bezprawie, WZORCE, język prawny, hierarchia wartości
konstytucyjnych, hierarchie przepisów … Chcemy to przedstawić,
prosimy o umożliwienie, o nieodwracanie wzroku.


W najbliższym czasie będziemy chcieli
zwrócić się do Sejmu o przyjęcie ustawy o WZORCACH ...


Zwracamy się do mediów o
zainicjowanie debaty w tej sprawie.


Zwracamy się do Sędziów oraz całego
środowiska prawniczego o nieodwracanie oczu i podjęcie dialogu w
sprawie uzdrowienia praworządności.


Zwracamy się do Polaków – to nie
jest sprawa, którą można bezrefleksyjnie i w całości oddać w
ręce prawników – oni nas zawsze ogrywali, ograją i tym razem,
obecny stan im to ułatwia. To sprawa nas wszystkich, tu chodzi o
praworządność, o to czy nadal będziemy oszukiwani i okradani a
Wymiar Sprawiedliwości, nie wyzbywszy się cech stalinowskiej
doktryny, zamiast stać po stronie sprawiedliwości będzie
narzędziem przekrętów oraz gołego przymusu.


Systemowe bezprawie powoduje stan
powodujący zaślepienie na fakty realne, stan, w którym liczą się
jedynie „Fakty prawne” - zwykle różne od faktów realnych a
niezbite dowody, logika i prawda są niewidoczne dla Wymiaru
Sprawiedliwości. Opisujemy to we WZORCACH, szczególnie w WZORCU nr
6. Dotyczy to nie tylko prawników.


Dysponujemy analizami oraz tysiącami
dowodów. Oczekujemy na sytuację, gdy Sędziowie, Urzędnicy,
Politycy, Media oraz zwykli Polacy przestaną odwracać wzrok od zła
i niezbitych dowodów – bo taka postawa jest głęboko niemoralna.
Chcemy, aby Organizacje Społeczne walczące z bezprawiem w Wymiarze
Sprawiedliwości oraz posiadane przez nie dowody przestały być
traktowane jak powietrze …


Przewodniczący


Waldemar Deska


Ps. Podkreślałem
słowo „posiadamy” nie ze względu na intencję zastraszenia lub
pogróżki (jak to część środowiska prawniczego odebrała i
wytknęła mi podczas wstępnej konsultacji) lecz z powodów
fundamentalnych: 1. dowodów i analiz nie da rady zmieścić w tak
krótkim piśmie (potrzeba-by na to z 1000 stron) więc chciałem
uniknąć zarzutu gołosłowności wcześniej wielokrotnie mi
przypisywanego – powszechna wymówka środowiska dla odwrócenia
wzroku … 2. nasze analizy i dowody musimy
przedstawić Sędziom i Prawnikom, oraz opinii publicznej, to
konieczność i w tej chwili najwyższy i najpilniejszy obowiązek
obywatelski, jednak Sędziowie nie chcą tego słyszeć i
podporządkowując się zasadom systemowego bezprawia odwracają
wzrok (opisujemy to we WZORCACH, szczególnie we WZORCU 6), dlatego
uprzedzamy spodziewane, powszechnie stosowane manipulacje Sędziów i
Prawników.