MANIFEST

RUCH SPOŁECZNY ku PRAWORZĄDNOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCIpowstał
przez aklamację 21 maja 2015 roku w Sali Kolumnowej Sejmu na ogólnopolskiej konferencji „Sąd nad Sędziami” zwołanej przez jego twórcę Waldemara Deskę. 
Jeszcze zwlekamy z rejestracją – najpierw chcemy dopracować założenia merytoryczne i nagłośnić problem ... zapraszamy wszystkich do współpracy już teraz, w jak najwcześniejszej fazie prac.To Ruch ponad-ideologiczny, ponad-polityczny i ponad-partyjny.
To Ruch ludzi wolnych, przyzwoitych, uczciwych, nieobojętnych i świadomych, świadomych roli praworządności i sprawiedliwości jako podstawy wszystkiego ... procesów i mechanizmów, kultury, pomyślności, dobrobytu … dobra, piękna ... wolności …Odrzucamy obecny stan ideologicznego, systemowego łamania Konstytucji – stan uporczywie dominującego nad Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej PRL-wskiego systemu, systemu narzuconego przez Stalina i podporządkowanemu stalinowskiej doktrynie prawnej.

Odrzucamy te mechanizmy nowoczesnego społeczeństwa, które powodują wypieranie etyki, moralności i teologii z życia społecznego.Naszym celem jest przywrócenie praworządności i sprawiedliwości … wierzymy, że gdy to nastąpi, powróci nadzieja i zaufanie, etyka i moralność – podstawy dobrobytu. 

W tym celu wykorzenimy z naszej kultury, opartą na odwróconej hierarchii stalinowską doktrynę prawną oraz podstawy pokrewnych ideologii totalitarnych:

1. podniesiemy z zapaści Wymiar Sprawiedliwości;
2. naregulujemy mechanizmy stanowienia, stosowania i wymierzania prawa;
3. przywrócimy nieobecne mechanizmy korygowania i likwidowania błędów prawnych;
4. przywrócimy nieobecne mechanizmy dochodzenia sprawiedliwości za błędy i krzywdy zadawane przez Sędziów, Urzędników i Przedstawicieli Władz.Jesteśmy anty-systemowi bo ten jest zdeprawowany i niesprawiedliwy, w dodatku niesprawny … ale nie chcemy zmieniać systemu teraz – najpierw spowodujemy zmianę postawy Sędziów, Urzędników i Polityków, z postawy aroganckiej bezkarności na postawę szacunku dla człowieka oraz respektu dla Najwyższego Prawa. Gdy Ci staną się moralni, etyczni, uczciwi, odrzucą krętactwa i manipulacje a ponadto podporządkuję się Najwyższemu Prawu Rzeczypospolitaj Polskiej pozostali poczują się przymuszeni do tego samego - wtedy znikną krętactwa, kłamstwa, złodziejstwa - system wyjawi swoje prawdziwe oblicze. 


Dopiero gdy to się stanie będziemy w stanie realnie ocenić ten system – w odwrotnej kolejności nigdy, ponieważ kłamstwa, dwuznaczności i manipulacje obecnego systemu przesłaniają jego rzeczywiste cechy. 


Wtedy:
Nasz program oprzemy na prawdziwym, pozbawionym ideologii rozpoznaniu – IV DROGA
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej musi stać się WZORCEM 


... ponieważ pierwszą i najważniejszą część Konstytucji: WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA w relacji z państwem uważamy za najlepszy akt prawny na świecie, najwyższą zdobycz humanistyczną ludzkości opartą na wspólnym pniu głównych światowych religii i cywilizacji, oddający najlepiej pożądaną hierarchię wartości. 

Dalszą część Konstytucji, USTRÓJ, traktujemy jako rzecz wtórną i służebną wobec pierwszej części … protestujemy przeciwko postawie polityków nawołujących do zmian Konstytucji - traktujemy to jako akt niedojrzałości i nierozwagi, zaburzonej hierarchii wartości - mentalnego poddaństwa stalinowskiej doktrynie.
W sferze ogólnej to IV Droga – odrzucenie ideologii i dogmatów a oparcie na racjonalnym, logicznym, nowoczesnym i zgodnym ze stanem faktycznym rozpoznaniu.


Odrzucamy dogmaty, które naruszają konstytucyjny ład i hierarchię wartości – tu Człowiek jest wartością najwyższą a zaraz potem Jego wolność i własność, dalej zaś sprawiedliwość i równość oraz pozostałe: solidarność, patriotyzm itd. …


Z tego powodu odrzucamy język prawny, który traktujemy bardziej jako wyalienowany i zdegenerowany instrument przymusu i wyzysku niż narzędzie praworządności – a zamian posługiwać będziemy się językiem konkretnym, logicznym, opartym na prawdzie.


sporów wobec WZORCÓW
W życiu publicznym, którego podstawą jest kultura prawna, chcemy przywrócić WZORCE.
 
WZORCE to istniejące legalnie ale zaniedbywane obowiązki Sędziów, Urzędników i Przedstawicieli Władz - to jednocześnie wyodrębnione przez nas największe słabości Wymiaru sprawiedliwości: 

1. pomijanie/łamanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej;
2. pomijanie/łamanie hierarchii przepisów;
3. pomijanie/łamanie dobra/argumentów uczestników postępowania;
4. pomijanie/łamanie logiki;
5. pomijanie/łamanie prawdy;
6. pomijanie/łamanie języka konkretów, logiki i prawdy;


Chcemy, aby WZORCE stały się rzeczywistymi wzorcami postępowania oraz faktycznymi obowiązkami – aby uchybienie choćby jednemu WZORCOWI skutkowało uchyleniem wyroku, koniecznością wznowienia postępowania oraz przedstawiania analizy zgodności z WZORCAMI. Wtedy WZORCE staną się narzędziem samokontroli i korekty, które wyeliminuje błędy prawne.


Chcemy powołać Obywatelski Instytut Konstytucyjny „Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz” dla monitorowania zgodności ze WZORCAMI oraz zgłaszania uchybień wobec WZORCÓW.


Chcemy powołać Obywatelski Trybunał do rozstrzygania ewentualnych i tylko aksjologicznych sporów wobec WZORCÓW – to muszą być tylko wzorce. Trybunał Obywatelski, bo spraw najważniejszych nie można powierzać zmonopolizowanym, upolitycznionym i skorumpowanym środowiskom. To też byłoby niezgodne z duchem i hierarchią konstytucyjną.


W życiu publicznym potrzebny jest głos społeczny. Nie akceptujemy sytuacji całkowitego oderwania się świata prawnego od społecznego i odgrodzenie tych dwóch nieprzekraczalną barierą języka, pojęć i dogmatów prawnych. Dlatego w projekcie Sąd nad Sędziami nie wezmą udziału anie prawnicy ani politycy – to ma być inicjatywa obywatelska jako społeczny instrument nadzoru. 


                                                                         Cdn.                          Waldemar Deska