09.09.2017
DEBATA Z PREZYDENTEM

Ruch                                                                                                                                                9 WRZEŚNIA 2017                                                                                                                                                              
Społeczny ku
Praworządności
i Sprawiedliwości

www.sad-nad-sedziami.manifo.com

SnS@manifomail.comPrezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan
Andrzej Duda

Zwracamy
się do Pana w imię prawdy oraz solidarności …


Głos Polaków pokrzywdzonych przez Sędziów jest nieobecny - ani w
debacie ani w pracach dotyczących reformy Wymiaru Sprawiedliwości -
jest ignorowany i co gorsza, wykorzystywany w złej wierze ...

To zło. To również błąd logiczny - nie można reformować niczego
ignorując najistotniejszą wiedzę i doświadczenia danej dziedziny.

Tylko analiza dokonana z perspektywy krzywd wyrządzanych przez Sędziów,
z perspektywy doświadczeń pokrzywdzonych, może być wartościowa.
Tylko taka analiza pozwoli rozszyfrować mechanizmy wywołujące
systemowe bezprawie i wskazać właściwy trop dla reform – każda
inna nie posiada takiego waloru - to logiczny błąd.

W pracach nad reformą brak tego istotnego elementu (jej
twórcy nie potrafią nawet wskazać merytorycznych powodów
((systematycznych błędów wymiaru sprawiedliwości)), dla których
podejmują reformy. Powoływanie się na ogólne nastroje społeczne
– wywołane zresztą głównie przez propagandę - to za mało).

Chcemy przywołać również inny fundamentalny błąd: ani politycy, ani
prawnicy (szczególnie prawnicy) nie są w stanie trafnie
zdiagnozować problemu systemowego bezprawia ponieważ sami w nim
tkwią: sami go współtworzą i sami w nim uczestniczą w roli
demiurgów, współwykonawców i współsprawców. Potrzebne jest
spojrzenie z zewnątrz. Dowody na to posiadamy.

Ten problem muszą rozwiązać inni – na pewno nie mogą rozwiązywać
go odpowiedzialni za dotychczasowy stan (powielający bezrefleksyjnie
stare błędy oraz niekonstytucyjną doktrynę) prawnicy!

Chcemy podkreślić: reforma jest konieczna – to obecnie najwyższa racja
stanu Rzeczypospolitej. Żyjemy bowiem w dobie systemowego
bezprawia, w którym nadal nad Konstytucją Rzeczpospolitej
Polskiej dominuje stalinowska doktryna prawna a Wymiar
Sprawiedliwości jest wykorzystywany do innych niż sprawiedliwość
celów ... Opis, definicje oraz dowody do wglądu.


Reforma jest konieczna, ale nie taka, która w złożeniach zawiera
fundamentalne błędy. Taka reforma traci walor uczciwości i
wiarygodności, traci wartość … zamiast nadziei pozostawia
Polakom poczucie kolejnej politycznej hucpy - reformy dla niejasnych
celów, innych niż deklarowane ...

Panie Prezydencie, my (nasz Ruch Społeczny) rozszyfrowaliśmy mechanizm
systemowego bezprawia!.

Posiadamy głęboką analizę i wiedzę; zlokalizowaliśmy źródła tego
mechanizmu. Wyodrębniliśmy 6 do 8 powszechnie ignorowanych przez
Sędziów obowiązków prawnych, które są praprzyczyną systemowego
bezprawia Wymiaru Sprawiedliwości prowadzącego do społecznych
patologii. Te niewypełniane obowiązki nazwaliśmy „WZORCAMI”.

Przy ich pomocy można określać i mierzyć poziom systemowego bezprawia!

Przy ich pomocy można również zlikwidować systemowe bezprawie!
Posiadamy projekt takiej ustawy. Ona nie tylko zlikwiduje patologie.
Ona uzdrowi państwo. Ona może mieć również walor międzynarodowy
– największy polski atut.

Nazwaliśmy ją także „WZORCAMI”. Recepta jest prosta – WZORCE spowodują
przymuszenie Sędziów do wypełniania tych 6 obowiązków, które
nałożyło na nich prawo a których zaniedbywanie wywołuje skutki w
postaci systemowego bezprawia. To powinno wystarczyć. Recepta jest
techniczna w charakterze – to pomysł zapożyczony z dziedziny
technicznych nauk stosowanych.

WZORCE to projekt merytoryczny! Powstał na podstawie badań Wymiaru
Sprawiedliwości w latach 2007 – 2017. Uwzględnia odkrycia noblisty prof. Davida Kahnemana ...
Przedstawiliśmy go Panu już w 2015 roku. Potem ponownie kilkakrotnie …

Panie Prezydencie. Uporczywe odwracanie oczu od problemów pokrzywdzonych
przez systemowe bezprawie państwa polskiego jest niegodne ...

Dlatego teraz, po raz kolejny, przy okazji tej demonstracji, chcielibyśmy
przedstawić Panu ten projekt ponownie, wraz z dowodami ...

Polska powinna mieć naukowy Instytut śledzący systemowe bezprawie organów
państwowych wraz z jego politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi,
historycznymi, kulturowymi i międzynarodowymi skutkami ... bez
takiego Instytutu jesteśmy ślepi … nie widzimy najważniejszych
spraw. Ustawa WZORCE przewiduje powołanie takiego Instytutu.

Istotną rolą Instytutu byłoby skuteczne wyławianie i weryfikacja
błędnych rozstrzygnięć – bez żmudnej procedury i
potrzeby angażowania armii tysięcy Sędziów, prokuratorów i
innych prawników lub mnożenia uprawnień np. kasacyjnych.

To pomoc dla milionów Polaków pokrzywdzonych przez systemowe
bezprawie.
To pomoc dla 10 000 bezradnych lub zobojętniałych Sędziów oraz bat
dla Sędziów orzekających na odczepnego albo w złej wierze.

Tomożliwość odblokowania wielu istotnych konstytucyjnych uprawnień teraz zablokowanych, w tym dialogu społecznego.

Możliwośćodblokowania obecnie zamkniętej drogi dla niezbitych dowodów,
racji, prawdy z logiką oraz Godności ze Sprawiedliwością.
Możliwość wykazania się solidarnością z pokrzywdzonymi.

Panie Prezydencie, WZORCE to nie tylko recepta na uzdrowienie Wymiaru
Sprawiedliwości. To również najwyższa racja stanu Polski a także
Świata. To projekt, który może, i powinien być, wykorzystany jako
największy atut i wkład Polski na rzecz światowego Ładu opartego
na sprawiedliwości. Byłby to największy wkład Polaków, od czasu
Pawła Włodkowica i Jana Pawła Drugiego ... on zmienia paradygmat
ocen likwidując w ten sposób krętactwa i manipulacje.
To problem również światowy - mówili o tym prezydenci B. Obama i D.
Trump. Mówią o tym socjolodzy, politolodzy i przedstawiciele
organizacji społecznych ... jednak dotychczasowe dyskusje
ograniczają się do czubka góry lodowej – do samych skutków
systemowego bezprawia. Rozpoznania mechanizmu jeszcze nikt nie
dokonał, recepty też nikt nie wskazał.

My, Polacy, nasz Ruch Społeczny, czynimy to pierwsi.

Merytoryczny Problem systemowego bezprawia Wymiaru Sprawiedliwości nie zaistniał
w debacie publicznej! Dlaczego? Odpowiedź i dowód znajduje się w
naszej analizie …


Panie
Prezydencie, prosimy o wysłuchanie ...
Z
wyrazami szacunku
Waldemar
Deska
Przewodniczący
Ruchu Społecznego Pokrzywdzonych przez bezprawie
Wymiaru
Sprawiedliwości „Ku Praworządności i Sprawiedliwości'