przyczynek do Sędziego NSA

2015-11-24 10:57:05, komentarzy: 0

Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Panie Prezydencie

 

W naszym systemie prawnym jest, na pewno, zbyt wiele „prawomocnych” błędów, zaniedbań, nadużyć, nieprawidłowości, patologii godzących w konstytucyjne wolności i prawa człowieka - w kampanii wyborczej wspominał Pan o tym własnymi słowami … My nazywamy to systemowym łamaniem Konstytucji.

 

Państwo prawne nie powinno tolerować nawet jednego takiego przypadku, a jeśli już, to powinno umieć to naprawić. Polska taka nie jest. Wymiar Sprawiedliwości nastawiony jest bardziej na tuszowanie i zamiatanie pod dywan oraz krycie funkcjonariuszy ...

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powinien czynić wszystko co tylko możliwe aby temu zapobiec. To Jego konstytucyjny obowiązek wynikający z art. 126 p. 2. Prawa Najwyższego.

 

Wiele patologii jest, ze swej natury, niedostrzegalne dla prawników, również dla Pana. Ich istota jest trudna do uchwycenia … bo „kryta” przez uczestników postępowania, prawników. Wykazały to sprawy Olewnika, Wasika oraz tysiące innych.

 

Ruch Społeczny ku Praworządności i Sprawiedliwości pragnie przedstawić Panu szczególną wiedzę ale także szczególną analizę oraz propozycję naprawy. To głos społeczny oparty na bolesnych doświadczeniach, proszę go nie lekceważyć, proszę dotrzymać słowa danego w kampanii wyborczej …

 

W tym celu już 7 września wysłaliśmy do Pana list … odpowiedzi brak. Dwa miesiące później, 6 listopada, w związku z wydarzeniami w Paryżu, napisaliśmy ponownie. Podkreśliliśmy w nim dodatkowo przydatność tej propozycji dla rozwiązywania i zapobiegania problemom w skali międzynarodowej.

 

Wczoraj pytaliśmy w Kancelarii o losy tych pism, bezskutecznie, ślad po nich zaginął. Co mamy zrobić? Podczas kampanii zapowiadał Pan podjęcie dialogu społecznego, obiecywał Pan wysłuchanie każdego …

 

 

Panie Prezydencie

 

Reprezentujemy ludzi, którzy zaznali i ciężko doświadczyli patologii w Wymiarze Sprawiedliwości.

Reprezentujemy tych, którzy rozumieją potrzebę uzdrowienia. Nie kierujemy się odwetem, chcemy uzdrowić sytuację, zarówno w sferze stosowania, wymierzania jak i stanowienia prawa.

 

Mamy pomysł. Dzięki niemu uzdrowienie nastąpi. I stanie się więcej: powstanie możliwość dochodzenia za „prawomocne” krzywdy, błędy, nadużycia i bezprawie Wymiaru Sprawiedliwości, której teraz brak – zupełnie jak w stalinowskiej doktrynie prawnej. To są wady systemowe!

 

Posłużę się przykładem: jeśli wyrok zapadł na podstawie kłamstwa Sędziego lub na bazie postępowania, podczas którego Sędziowie dopuścili się złamania oraz obrazy Najwyższego Prawa a także zasady logiki i prawdy - nie ma możliwości uchylenia takiego wyroku. Nie ma możliwości poskarżenia się nikomu. System nie przewiduje takiej możliwości. Sprawa jest zamknięta a Sędziowie robią wszystko: manipulują, kłamią, nadużywają prawa aby sprawa nie została ujawniona.

 

Dowodu takiej praktyki „krycia” dostarczył Sędzia NSA Roman Hauser, który postanowieniem Sygn. Akt II 182/13 zamknął tego typu sprawę sprawę oraz związane z nią wątpliwości wyrokując: „akt podważania mocy prawnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez Sędziego nie może być powodem wyłączenia tego Sędziego od sprawy natury konstytucyjnej” oraz: „Autorytet moralny sędziego przemawia za wiarygodnością … jego słów”

 

Podobne sprawy to rutyna. Na takie sprawy nie zwraca się uwagi. Ale to są systemowe nadużycia i zaniedbania. To są źródła patologii. To kompromituje Wymiar Sprawiedliwości oraz państwo prawne ... również Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej.

 

Uważamy, że nawet jeden taki przypadek nie powinien mieć miejsca. Sędzia podważający moc prawną Konstytucji nie powinien w ogóle orzekać a wyroki powinny tracić moc prawną. Sędzia sprzeniewierzający się prawdzie oraz logice również.

 

Nasz pomysł to ustawa o WZORCACH a w jej ramach powołanie Instytutu Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz oraz Trybunału Obywatelskiego. Dzięki niej przywrócone zostaną wypierane zasady i wartości: prawdy, logiki, argumentów/dobra wszystkich, hierarchii wartości/przepisów, języka prawnego oraz duch Konstytucji.

 

Powróci moralność, etyka i sprawiedliwość, wzajemne zaufanie ... zaufanie do Państwa.

 

Dalsza zwłoka, chowanie głowy w piasek tylko pogarsza stan.

 

 

 

Z szacunkiem

 

Waldemar Deska

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz