List do Sędziów, Urzędników, Polityków, Dziennikarzy o nieodwracanie oczu

2016-09-01 14:57:07, komentarzy: 1

Panie i Panowie Sędziowie.

 

Jesteście elitą – od Waszych wyroków zależy czy będzie sprawiedliwie czy tylko goły przymus.

 

Wasze Wyroki mogą być mądre i sprawiedliwe

 • gdy oparte są na hierarchii wartości Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz hierarchii przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja jest wybitnym aktem prawnym, najbardziej pro-ludzkim i pro-sprawiedliwym i pro-moralnym - wyraża najwyższe zdobycze światowych cywilizacji i religii, przenosi moralność, dobro i sprawiedliwość do przestrzeni normatywnej.

Jednak Konstytucja nie została wdrożona i wprowadzona w życie w III RP. Nawet nie została prawidłowo odczytana. Jest nieznana, niestosowana i systemowo łamana. Posiadamy na to dowody. Wyroki wydawane z pominięciem Konstytucji nie mogą być mądre ani sprawiedliwe ... Odpowiedzialność za ten stan ponoszą przede wszystkim Sędziowie.

 

Wyroki są złe i niesprawiedliwe

 • gdy zamiast na Konstytucji RP oparte są na stalinowskiej doktrynie prawnej – mateczniku wszystkich totalitarnych ideologii. Że tak jest posiadamy na to również dowody oraz analizę: czym jest ta doktryna.

 

Naszym zdaniem większość wyroków jest zła i niesprawiedliwa ponieważ wydawana jest albo z pominięciem przepisów Konstytucji (dowody posiadamy) albo na podstawie stalinowskiej doktryny ... jest to systemowe bezprawie. Jedną z jego głównych cech jest ślepota – ślepota na niezbite dowody, prawdę oraz logikę. Opisujemy to we WZORCACH, szczególnie w WZORCU 6.

 

Wymiar Sprawiedliwości wymaga gruntownego uzdrowienia ze względu na systemowe bezprawie. Analizę systemowego bezprawia oraz stalinowskiej doktryny posiadamy. Posiadamy też receptę na uzdrowienie.

 

Nie chcemy, żeby wyroki były niesprawiedliwe, złe, realizowane według stalinowskiej doktryny. Nie chcemy aby ponad sprawiedliwością realizowane były interesy grup nacisku lub grup politycznych a Wymiar Sprawiedliwości był narzędziem dla tych grup - narzędziem przymusu i manipulacji prawnych zamiast narzędziem sprawiedliwości.

 

Nie chcemy aby Sędziowie byli zależni od kogokolwiek i czegokolwiek oprócz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnego z Konstytucją prawa.

Kryzys konstytucyjny taktujemy jako nadzieję na uzdrowienie poważnej choroby Wymiaru Sprawiedliwości:

 

 1. przeciwstawiamy się postawie PIS-u, którą postrzegamy jako próbę politycznego podporządkowania Sędziów.

 2. Z niepokojem patrzymy na część decyzji Prezydenta. Uważamy, że odmowa nominacji nie powinna wynikać w powodów politycznych lecz np. z braku nieposzlakowanej opinii, z tego czy wcześniej Sędzia nie sprzeniewierzał się wartościom oraz hierarchii Konstytucji Rzeczpospolitej (co jest powszechną praktyką wielu Sędziów np. Prezesa NSA Romana Hausera w którego sprawie pisaliśmy do Prezydenta. Niestety potraktowani zostaliśmy jak powietrze - ślepota jest istotną cechą systemowego bezprawia.)

 3. Niepokoi nas postawa Sędziów TK – również wielokrotnie sprzeniewierzających się Konstytucji RP, rażąco artykułowi 8 - np. zawłaszczanie monopolu na rozstrzygnięcia konstytucyjne.

 

Uzasadnienie i dowody posiadamy.

 

W sporze o Trybunał Konstytucyjny nie popieramy żadnej ze stron: ani formacji schodzącej, ani wstępującej, ani Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Naszym zdaniem wszyscy petryfikują i będą petryfikować stan systemowego bezprawia według zasady: nie jest ważna racja, prawda ani logika, ważne jest to co „My” zawyrokujemy. Zasadą nadrzędną powinna być Konstytucja a nie polityka lub taktyczne przepychanki. Cierpi na tym sprawiedliwość i praworządność. Polityka nie może być nadrzędna wobec dobra, moralności i sprawiedliwości. Uzasadnienie posiadamy.

 

Martwi nas postawa mediów – relacje, wywiady i dysputy, których efektem jest dalsze pogłębianie nierozumienia Konstytucji co skutkuje umacnianiem się stalinowskiej doktryny w kulturze III RP. Im mniej Konstytucji tym więcej stalinowskiej doktryny!

 

Martwi nas powszechna nieznajomość i nierozumienie przez Polaków Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – to też efekt i cel stalinowskiej doktryny stan rażąco sprzeczny z art. 8 KRP. Uzasadnienie i dowody posiadamy.

 

 

Nasz Ruch Społeczny chce traktować kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego jako szansę ... na poprawę. Na początek przynajmniej na wyeliminowanie praktyki odwracania wzroku od źródłowych problemów oraz niezbitych dowodów - rażących cech systemowego bezprawia. Posiadamy dowody na taką postawę Sędziów i polityków. Apelujemy więc o odważne i uczciwe spojrzenie na własne postawy - źródło systemowego bezprawia.

 

Systemowe bezprawie wymusza określoną postawę Sędziów ale to przecież ta postawa tworzy systemowe bezprawie – to nie musi być zamknięte koło. Zauważmy, w każdym takim przypadku mamy do czynienia z ignorowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej – czyli z Jej łamaniem. Wystarczy odstąpić od tej praktyki ... wystarczy prawidłowo odczytać Konstytucję i zastosować w praktyce jej przepisy zgodnie z art. 8. … do czego nie potrzeba reform – wystarczy przestać łamać Najwyższe Prawo.

 

W sytuacji powszechnego, notorycznego i systemowego bezprawia nikt nie przedstawił i nie przedstawi dobrego rozwiązania – bo takiego nie ma. Nie ma, gdyż każda dobra inicjatywa zostanie natychmiast wykrzywiona, zdeformowana, zakłamana i rozkradziona przez systemowe bezprawie. Najpierw trzeba je zlikwidować. Zdać sobie sprawę czym ono jest oraz czym jest stalinowska doktryna prawna i wyeliminować je. Chcemy przedstawić analizę oraz sposób na ich eliminację.

 

Apelujemy o otworzenie oczu na niezbite dowody i przyjęcie do wiadomości naszej analizy oraz recepty napisanej z perspektywy setek tysięcy pokrzywdzonych przez bezprawie w Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Korzystając z okazji jaką jest Kongres chcielibyśmy przedstawić ją Sędziom. A także opinii publicznej. Zwracamy się do mediów w tej sprawie. Chcemy przedstawić analizę największych bolączek Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Usystematyzowaliśmy je w 6 WZORCACH - od nazwy naszego projektu ustawy.

 

 1. WZORCE charakteryzują SYSTEMOWE BEZPRAWIE – są to najpowszechniej łamane przez Sędziów obowiązki nałożone na nich przez prawo. Każde niedopełnienie takiego obowiązku powoduje zafałszowanie analizy a w konsekwencji zafałszowanie wyroku - Wyroki stają się błędne złe i niesprawiedliwe. Obecny stan oraz praktyka stwarza atmosferę przyzwolenia na takie akty - nie daje możliwości odwrócenia złego wyroku wydanego z uchybieniem wobec WZORCA - niezbite dowody to za mało a zafałszowane wyroki są niepodważalne i nieodwracalne. Posiadamy na to dowody;

 2. WZORCE to również mechanizm kontroli i korekty błędów zapożyczony z praktyk inżynierii stosowanej … to prosty, łatwy i niewymagający mechanizm kontroli prawidłowości Wyroku - Wyroki, podobnie jak dowody i obliczenia z dziedziny nauk ścisłych powinny zawierać mechanizm kontrolny oraz dowód poprawności.

Podkreślmy: to prosty i łatwy mechanizm i co najważniejsze: ten mechanizm już wynika z obowiązków nałożonych na Sędziów przez prawo – niestety powszechnie łamanych. Ten mechanizm dotyczy wszystkich, nie tylko prawników lecz nigdzie oprócz wyalienowanego świata prawnego nie jest tak bardzo pomijany.

Powyższe wymaga przedstawienia definicji m/innymi takich terminów jak: stalinowska doktryna prawna, systemowe bezprawie, WZORCE, język prawny, hierarchia wartości konstytucyjnych, hierarchie przepisów … Chcemy to przedstawić, prosimy o umożliwienie, o nieodwracanie wzroku.

 

W najbliższym czasie będziemy chcieli zwrócić się do Sejmu o przyjęcie ustawy o WZORCACH ...

 

Zwracamy się do mediów o zainicjowanie debaty w tej sprawie.

 

Zwracamy się do Sędziów oraz całego środowiska prawniczego o nieodwracanie oczu i podjęcie dialogu w sprawie uzdrowienia praworządności.

 

Zwracamy się do Polaków – to nie jest sprawa, którą można bezrefleksyjnie i w całości oddać w ręce prawników – oni nas zawsze ogrywali, ograją i tym razem, obecny stan im to ułatwia. To sprawa nas wszystkich, tu chodzi o praworządność, o to czy nadal będziemy oszukiwani i okradani a Wymiar Sprawiedliwości, nie wyzbywszy się cech stalinowskiej doktryny, zamiast stać po stronie sprawiedliwości będzie narzędziem przekrętów oraz gołego przymusu.

 

Systemowe bezprawie powoduje stan powodujący zaślepienie na fakty realne, stan, w którym liczą się jedynie „Fakty prawne” - zwykle różne od faktów realnych a niezbite dowody, logika i prawda są niewidoczne dla Wymiaru Sprawiedliwości. Opisujemy to we WZORCACH, szczególnie w WZORCU nr 6. Dotyczy to nie tylko prawników.

 

Dysponujemy analizami oraz tysiącami dowodów. Oczekujemy na sytuację, gdy Sędziowie, Urzędnicy, Politycy, Media oraz zwykli Polacy przestaną odwracać wzrok od zła i niezbitych dowodów – bo taka postawa jest głęboko niemoralna. Chcemy, aby Organizacje Społeczne walczące z bezprawiem w Wymiarze Sprawiedliwości oraz posiadane przez nie dowody przestały być traktowane jak powietrze …

 

Przewodniczący

 

Waldemar Deska

 

Ps. Podkreślałem słowo „posiadamy” nie ze względu na intencję zastraszenia lub pogróżki (jak to część środowiska prawniczego odebrała i wytknęła mi podczas wstępnej konsultacji) lecz z powodów fundamentalnych: 1. dowodów i analiz nie da rady zmieścić w tak krótkim piśmie (potrzeba-by na to z 1000 stron) więc chciałem uniknąć zarzutu gołosłowności wcześniej wielokrotnie mi przypisywanego – powszechna wymówka środowiska dla odwrócenia wzroku … 2. nasze analizy i dowody musimy przedstawić Sędziom i Prawnikom, oraz opinii publicznej, to konieczność i w tej chwili najwyższy i najpilniejszy obowiązek obywatelski, jednak Sędziowie nie chcą tego słyszeć i podporządkowując się zasadom systemowego bezprawia odwracają wzrok (opisujemy to we WZORCACH, szczególnie we WZORCU 6), dlatego uprzedzamy spodziewane, powszechnie stosowane manipulacje Sędziów i Prawników.

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • Boguslaw Biedrzynski 15:32, 1 września 2016

  Ilu takich Biedrzyńskich jest w Polsce, panie Ministrze Ziobro?
  "Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości".
  http://tagen.tv/vod/2016/08/latwiej-w-polsce-liczyc-na-sumienie-przestepcy-niz-na-sumienie-wymiaru-sprawiedliwosci/?c=4554

  Odpowiedz