List do Ministra Sprawiedliwości w związku z protestem falowym, zagubionymi w Ministerstwie pismami oraz żadeniem biura audytu dostarczenia noaych pism

2016-06-30 10:56:04, komentarzy: 0

 

Pan Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

 

 

w związku z protestem falowym Poszkodowanych przez bezprawie Wymiaru Sprawiedliwości

 

 

Panie Ministrze.

 

Wszyscy czekają na dobrą zmianę, obiecał to pan Polakom. Wśród oczekujących są pokrzywdzeni przez Wymiar Sprawiedliwości.

 

Uzdrowienie Wymiaru Sprawiedliwości to w tej chwili dla Polski zadanie najważniejsze i najpilniejsze – to podstawa poprawności wszystkich pozostałych procesów społecznych i politycznych. Jeśli pozostawimy przyzwolenie na fałsz i niesprawiedliwości wtedy nic się nie uda.

 

Mamy stan następujący: setki tysięcy pokrzywdzonych, mając rację i niezbite dowody bije głową w ścianę w poszukiwaniu sprawiedliwości i odbija się od niej gdyż III RP jest systemowo ślepa na takie przypadki. Niezbite dowody to za mało! Niezbite dowody są niewidzialne przez system. Dlaczego?

 

Bo to jest systemowe bezprawie!

 

Jego źródła wynikają z nieprawnego przyzwolenia na niewypełnianie przez Sędziów, Urzędników i Polityków podstawowych, etycznych i normatywnych obowiązków, które usystematyzowaliśmy w sześciu „WZORCACH” według logiki największych bolączek.

 

Największe bolączki Wymiaru Sprawiedliwości to uchybianie następującym zasadom:

  1. zasadzie stosowania przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio;

  2. zasadzie hierarchii wartości konstytucyjnych i hierarchii przepisów;

  3. zasadzie równego traktowania argumentów wszystkich stron;

  4. zasadzie prawdy;

  5. zasadzie logiki;

  6. zasadzie języka prawnego – teraz wyalienowanego i zdegenerowanego narzędzia służącego manipulacji zamiast sprawiedliwości, tworzącego obok świata rzeczywistego równoległy fałszywy i nierzeczywisty świat wirtualny ...

 

WZORCE to również nasz projekt ustawy dla uzdrowienia Wymiaru Sprawiedliwości. To sposób pozaprawny, najprostszy i najskuteczniejszy, sposób przeniesiony z nauk technicznych. Jego bezpośrednim zadaniem jest przymuszenie Sędziów, Urzędników i Polityków do wypełniania wymienionych obowiązków oraz samokontrola tych obowiązków. To również recepta na odnowę moralną.

 

Panie Ministrze. Ryba psuje się od głowy. Proszę przestać pozostawać ślepym. Niezałatwione krzywdy istnieją. Dotychczasowymi metodami nie uzyska Pan naprawy.

 

Złożyliśmy Panu kilka pism, które stały się w podległym Panu Ministerstwie niewidoczne. Dlaczego? Zagubiono je? Zniknęły same czy raczej systemowe bezprawie powoduje, że stają się niewidoczne? Czy dostrzega Pan w tym również swoją rolę?

 

Projekt ustawy o WZORCACH złożyliśmy także Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej … potem wysyłaliśmy ponaglenia – fakt ten również pozostaje niewidzialny, potraktowany tak, jakby go nie było. Podobnie postępują Sędziowie, Prawnicy i Urzędnicy – pozostają ślepi na zasady przedstawione we WZORCACH. Nikt nie jest zainteresowany naprawą. Dlaczego?

 

Pan, jako prawnik też może pozostawać ślepy, to - cecha praktyki języka prawnego – ale, jako człowiek posiadający sumienie nie powinien Pan odwracać wzroku od krzywd, bezprawia i zła … Na Panu ciąży podwójna odpowiedzialność – mandat społeczny.

 

Podległe panu organy nadal, ciągle i uporczywie, sądzą ludzi według przepisów dawno uznanych za bezprawne. To skandal. Jest on niewidzialny dla świata prawnego i politycznego … systemowe bezprawie. Proszę otworzyć oczy.

 

Nasze zarzuty nie są bezpodstawne, oparte są na analizie faktów. Prosimy Pana o zainteresowanie się naszymi propozycjami zmierzającymi do szybkiej naprawy. Prosimy o poparcie i pomoc. Prosimy o skierowanie ich do prac legislacyjnych.

 

 

Z poważaniem

 

Waldemar Deska

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz